Verdien av e-helse

Digitalisering er forenkling. Utgangspunktet må være i behovet og ikke aktiviteten for å dekke behovet, siden teknologien vi har til rådighet i dag muliggjør redesign og forenkling av prosesser og tjenester som har eksistert i lang tid. Men å forenkle dagens aktiviteter er ofte et nødvendig første skritt på veien til å forstå og utnytteFortsett å lese «Verdien av e-helse»

Hvordan bli mer datadrevet?

De aller fleste av oss ønsker å ta gode beslutninger som er basert på fakta. Med fakta menes riktige og sikre opplysninger om virkeligheten, som reduserer usikkerhet rundt hvilke konsekvenser beslutningen vil føre til. Det kan dreie seg om å redusere risiko, som er usikkerhet knyttet til nedside, eller å se muligheter for verdiskapning basertFortsett å lese «Hvordan bli mer datadrevet?»

Hva jeg lærte som Chief Digital Officer (CDO)

Chief Digital Officer betyr, som navnet antyder at du er sjef for digitalisering. Jeg fylte en slik rolle i 9 måneder – som innleid konsulent – i et norsk selskap. Av hensyn til kunde-konfidensialitet omtaler jeg det bare som Selskapet i denne posten. På 15 år hadde Selskapet vokst fra 0 til 600 millioner iFortsett å lese «Hva jeg lærte som Chief Digital Officer (CDO)»

Hva betyr IT Excellence?

Som leder for en avdeling som heter «IT Excellence» har jeg reflektert litt rundt dette spørsmålet, og ønsker å dele mine tanker i denne posten. Så må jeg presisere at det som deles i denne bloggen er kun på vegne av meg selv, og representerer ikke nødvendigvis Sopra Steria sitt offisielle syn. Definisjon «Excellence» handlerFortsett å lese «Hva betyr IT Excellence?»

Hva er en digital plattform?

Det spørsmålet hører jeg stadig oftere, for både «digital» og «plattform» kan jo bety så mangt. Så det trenger en forklaring – som er hensikten med denne posten. Hva? En digital plattform er teknologien og programvaren som benyttes i produksjon av forretningsverdi og kundeengasjement. Plattformen har en samordnet og integrert arkitektur, og brukes som etFortsett å lese «Hva er en digital plattform?»

Hva er endringsledelse?

Ordet endringsledelse er satt sammen av «endring» og «ledelse», og er faktisk et fag som har blitt forsket på og kan studeres ved universiteter og høyskoler. To spørsmål trer dermed frem, som denne posten vil besvare: Hva er endringsledelse? Er det forskjell på endringsledelse og ledelse generelt? Aktuelt Spørsmålene ble aktualisert i sommer i DNsFortsett å lese «Hva er endringsledelse?»

Hva er en digital transformasjon?

Et stort spørsmål – som kommer an på hvem du spør, hvilket svar du får. For vi svarer ut fra vårt eget perspektiv, som er formet av det vi har lært og hvordan vi oppfatter spørsmålet. Mitt perspektiv har dette utgangspunktet: Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at detFortsett å lese «Hva er en digital transformasjon?»

Smidig produktutvikling i praksis

Begrep som «Design Thinking», «Lean Start-up» og «Agile» benyttes ofte i forbindelse med innovasjonsprosesser. Det er lett å bli forvirret av begrepsbruken, og spørsmålet mange stiller er: Hva betyr det i praksis, og hvordan henger de sammen? For å svare på det, utførte jeg et eksperiment – for å gjøre det praktisk og enkelt åFortsett å lese «Smidig produktutvikling i praksis»

Smidig tilnærming til utfordrende prosjekter

Feil antagelser, tapt innsikt i overleveringer og lang utviklingstid resulterer i mislykkede digitaliseringsprosjekter. Mens forventede gevinster uteblir, løper kostnadene fort – med tapte muligheter og bortkastet arbeid som resultat. Men hva om vi lærer av feilene, og endrer tilnærming? Det er nettopp det «Agile» eller smidig på norsk, har gjort. Smidig-bevegelsen, i mangel på etFortsett å lese «Smidig tilnærming til utfordrende prosjekter»